Boliger for alle

"København skal ikke kun være en by for de velhavende. SAB bygger boliger for alle," siger John B. Sørensen, formand i SAB

>Læs historien bag SAB

Følg med i SAB

Se referater, læs årsberetningerne, se årsregnskaberne, og find vedtægterne.

Her kan du se referater fra de seks årlige møder i organisationsbestyrelsen og det årlige møde i repræsentantskabet. Du finder også referater fra ekstraordinære møder. Årsregnskaberne er også tilgængelige, ligesom du kan se de gældende vedtægter for selskabet.

Referater fra organisationsbestyrelsesmøder

Organisationsbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af SAB og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger 

                                                                 
                                                                             >     Se dagsorden her

>Se referaterne her

Referater fra repræsentantskabets møder

Hvert år i januar afholder SAB repræsentantskabsmøde. Repræsentantskaber er SAB's øverste myndighed og det er her de store beslutninger skal godkendes. Du kan læse om hvilke store beslutninger og drøftelser der har været på de sidste 5 repræsentantskabsmøder.


                         

                                                                              >     Se dagsorden her

>Se referaterne her

Referater fra fra Styringsdialog med Herlev og Københavns Kommune

Kommunerne fører tilsyn med almene boligselskaber og administratorer og afholder én gang årligt en Styringsdialog. SAB deltager i Styringsdialog med Herlev Kommune og Københavns Kommune. Her kan du finde referater fra de afholdte møder.

>Se referaterne her

Årsberetning

Hvert år udarbejder SAB en årsberetning. Her fortælles om årets gang i SAB - og det er faktisk spændende læsning. Beretningen er sat farverigt op og giver i godt indblik i hvordan SAB arbejder.

>Se og hent årsberetningerne her

Årsregnskab

Hvert år udarbejdes et regnskab for hele SAB's organisation. SAB har skævt regnskabsår, dvs. året løber fra 1/8 til 31/7. Du kan finde de sidste 5 års regnskaber her.

>Se og hent regnskaberne her

Vedtægter

Driften af alle almene boligorganisationer er underlagt Lov om almene boliger. Efter loven er SAB's vedtægter det vigtigste dokument i forhold til SAB's drift. Her er det blandt andet bestemt hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal være, regnskabsåret forløb (SAB har forskudt regnskabsår ift. mange andre) og afstemningsregler. 

>Hent SAB's vedtægter her