Vores energiforbrug skal ned

Vi skal bruge mindre vand, varme og el for at minimere vores omkostninger og holde huslejerne nede. Samtidig bidrager til en bæredygtig udvikling i den almene sektor.

SAB har besluttet flere tværgående tiltag, hvor der skal ses nærmere på hver enkelt afdeling, og som sætter fokus på at nedbringe energiforbruget. Tiltag, der er højaktuelle, fordi priserne over en periode er steget så voldsomt.

”Vi har udvalgt en række tiltag for alle afdelinger i SAB, der handler om vores forbrug af energi. Det er vigtigt for os, at vi med en tværgående indsats sikrer, at vi alle steder i selskabet kun bruger den energi, vi har brug for,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB. 

Læs mere om, hvordan vi arbejder med at blive et grønnere selskab

Fra grøn til grønnere (sab-bolig.dk)

SAB tager fire initiativer på tværs af selskabet:

1 – Mindre varmetab i kældrene

SAB er i fuld gang med at arbejde sig igennem alle kældre i afdelingerne. Rørene bliver tjekket, og er de ikke tilpas isoleret, bliver de det. Samtidig er der opmærksom på, om døre og vinduer lukker, som de skal.

Som beboer i stueetagen vil man evt. kunne mærke, hvis rørene i kælderen bliver isolerede, fordi der ikke længere stiger den samme varme op nedefra.

2 – Sommerluk for varmen i radiatorerne

Varmen i radiatorerne skal fremover lukkes i de fleste afdelinger i perioden den 15. maj til den 15. september. Så skal der ikke bruges unødig strøm til at holde systemerne standby, og SAB udleder mindre CO2.

Tiltaget bliver ikke gennemført i afdelinger med ældre- og plejeboliger. Der er også enkelte andre afdelinger, hvor det ikke er oplagt af tekniske årsager.

3 – Udvidet brug af anlæg, der styrer tekniske installationer

Medarbejdere på tværs af SAB bliver hen over foråret og sommeren 2023 uddannet til energiteknikere for at overvåge og regulere alle de tekniske installationer i bygninger optimalt fra centrale anlæg.

4 – Flere individuelle vandmålere

Mange boliger i SAB har allerede individuelle vandmålere, men nu kan flere se frem til at få det. Undtaget er boligerne i få afdelinger, hvor det er uforholdsmæssigt vanskeligt og omkostningsfuldt at gennemføre.

I kældrene i de fleste afdelinger er mange vandhaner lukket for at undgå løbende vandspild.

GAB – marts 2023