Vi skal være der for hinanden

I september afholdt SAB et ideudviklingsseminar for beboervalgte. Efterfølgende har beboervalgte på tværs af boligafdelinger arbejdet videre med de tre temaer, der samlede den største opbakning. De har netop præsenteret resultaterne på årets repræsentantskabsmøde i SAB.

Affaldssortering. Psykisk sårbare beboere. Fællesskab på tværs af gårdrum. Det er tre emner, der optager mange beboervalgte i SAB.  

Mere affaldssortering
Dagsordenen om bæredygtighed fordrer, at vi alle sammen genanvender mere affald og sender mindre affald afsted til forbrænding. SAB er optaget af at skabe gode rammer for affaldshåndteringen, som gør det nemt og oplagt at sortere og genbruge mere affald.

Beboervalgte i SAB ønsker at gøre deres til at støtte beboerne i at sortere og genanvende mere affald og har arbejdet med at inspirere enhver afdelingsbestyrelse til at tage lokale initiativer – i egen afdeling eller på tværs af flere afdelinger. Socialt samvær beboerne imellem er tænkt ind i de fleste idéer.

Se idéerne til festlige og hyggelige initiativer

Idéerne er rettet til beboervalgte, men kan bruges af alle beboere, der ønsker at hjælpe mere affaldssortering på vej.

Læs mere ...


Foto: Mikal Schlosser

Psykisk sårbare beboere

Der bor mennesker i alle aldre og i mange forskellige livssituationer i SAB, der har i alt godt 9.000 boliger. Nogle beboere er psykisk sårbare.

Beboervalgte er optaget af, hvordan de bedst kan hjælpe beboere, som de eller andre beboere oplever ikke har det godt. For at få en større viden om, hvad der er på spil, og for at kunne hjælpe psykisk sårbare beboere, har de arrangeret en temaaften i samarbejde med Psykiatrifonden og foreningen En af os mandag den 24. februar.

Du skal være medlem af en afdelingsbestyrelse for at kunne deltage og kan tilmelde dig via KAB .

Fællesskab på tværs af gårdrum

SAB har i alt 59 boligafdelinger. To afdelinger er i Herlev, mens de resterende er fordelt ud over hovedstaden med afdelinger i næsten enhver bydel. Der kan være langt imellem afdelingerne, men nogle afdelinger er naboer til hinanden.

Beboervalgte ser muligheder i at styrke og skabe sociale fællesskaber på tværs af naboafdelinger. Der kan også være faciliteter i en afdeling, som flere kan have glæde af.  

I Vanløse ligger flere boligafdelinger tæt på hinanden, og derfor er de udvalgt som pilotprojekt. I samarbejde med DGI tænker beboervalgte i muligheder for at udvikle og målrette sportstilbud til beboerne, hvor de kan komme hinanden ved på tværs af afdelingerne.

Et stærkt beboerdemokrati

I 2018-2019 var beboervalgte fælles om at formulere ’Det vil SAB – 7 mål for fremtiden’, som sætter kursen for selskabet. Nu står de sammen om at finde vejen videre.  

Læs ’Det vil SAB – 7 mål for fremtiden’

SAB’s formand John B. Sørensen værdsætter indsatsen og sagde i sin mundtlige beretning på det netop afholdte repræsentantskabsmøde den 23. januar bl.a.:

”Vi er et alment boligselskab. Vi ønsker at skabe fællesskaber, hvor vi realiserer vores ønsker til boligen og udearealerne og passer på hinanden. Dette er for mig nogle af vores kerneværdier. SAB vil fortsat arbejde for at være et godt sted at være beboer og arbejde for et godt og stærkt beboerdemokrati.”

Læs og se billeder i Organisationsbestyrelsen beretter, SAB 2019 

GAB, 30-01-2020


​Foto: Mikal Schlosser