Spørgeskemaer på vej til alle i SAB

Alle beboere modtager i midten af juni et skema med spørgsmål om, hvordan det er at bo i SAB. Det er del af stor tilfredshedsundersøgelse, som SAB er i gang med.

GAB, 04-06-2021

Skemaerne omdeles til alle husstande. Har man som beboer oplyst sin e-mail til KAB, får man også tilsendt skemaet direkte og kan besvare det via et link.

”Vi er opsatte på, at alle beboere har mulighed for at deltage i spørgeundersøgelsen, så I er mange, der vil kunne vælge, om I vil deltage online eller på papir,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

SAB skal være et endnu bedre sted at bo

Den omfattende tilfredshedsundersøgelse bliver gennemført, fordi SAB gerne vil blive et endnu bedre selskab at bo i.

”Vi stiller en masse spørgsmål til jer, fordi det er vigtigt, hvad I mener, og hvordan I oplever at bo i selskabet. Når I deltager i undersøgelsen, kan I derfor være med til at påvirke, hvordan SAB udvikler sig som boligselskab,” fortsætter John B. Sørensen, der håber, at mange vil gribe chancen og ytre deres mening.

Beboervalgte får et ekstra spørgeskema

Alle beboervalgte får et ekstra skema tilsendt på e-mail med spørgsmål om at være aktive og engagerede i bestyrelserne.  Svarene på de spørgsmål skal bidrage til, at SAB styrker og udvikler beboerdemokratiet, så det bliver et endnu bedre selskab at være engageret i.

Mange er allerede involveret i undersøgelsen

John B. Sørensen fortæller, at involvering er et omdrejningspunkt for undersøgelsen. Indledningsvis stillede 20 beboere og 20 beboervalgte på tværs af selskabets afdelinger op til lange interview, hvor de hver især fortalte om deres kendskab til SAB, hvad der optog dem og alt muligt andet om at bo eller være beboervalgt.

En række beboervalgte er desuden med i en arbejdsgruppe omkring undersøgelsen og både beboervalgte og beboere er med i gruppen af lokale ambassadører, der bakker op om undersøgelsen og kommer med vigtige input.

SAB spørger beboere og beboervalgte (sab-bolig.dk)

Interviewene viste en række tendenser, som spørgsmålene til alle beboere og beboervalgte i spørgeskemaerne kommer omkring.

Sæt kryds i kalenderen

”Det er vigtigt for os, at beboere og beboervalgte er med hele vejen. Derfor vil vi allerede nu annoncere, at vi i det tidlige efterår inviterer til et arrangement for dig, der bor i SAB, hvor vi diskuterer resultaterne af de indledende interview og spørgeundersøgelserne, og hvad vi gerne vil bruge dem til,” udtaler John B. Sørensen.

Datoen er til gengæld allerede sat for et arrangement for dig, der er beboervalgt. Det bliver lørdag den 18. september, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du kunne være interesseret i at være med.

Vil du vide mere om SAB’s tilfredshedsundersøgelse

Skriv til gab@kab-bolig.dk, hvis du gerne vil høre mere om tilfredshedsundersøgelsen.