SAB vil bygge flere almene boliger

Det er vigtigt for SAB at sætte sit aftryk på udviklingen i København.  Derfor er boligorganisationen opsat på fortsat at bygge nye almene boliger, der er til at betale for almindelige mennesker.

Som almen boligorganisation er SAB udfordret, når der skal bygges nyt i byen. Det er svært at finde byggegrunde og vanskeligt at holde sig inden for den budgetramme som er fastlagt af Folketinget.

”I SAB er vi optaget af, at der også fremover skal være plads til alle slags mennesker i byen. Derfor er det vigtigt for os, at vi bliver ved at bidrage med alment nybyggeri. Nu vil vi drøfte, om vi kan gå nye veje, og overvejer anderledes måder at nybygge for at udvide vores muligheder,” udtaler Ellen Højgaard Jensen, medlem af organisationsbestyrelsen, SAB.

SAB går ikke på kompromis med kvaliteten

SAB vil ikke gå på kompromis med kvaliteten i nybyggerier, men ser blandt andet på, om andre måder at organisere den daglige drift i et nybyggeri kan give det nødvendige råderum, fx konceptet om AlmenBolig+ hvor beboerne i en afdeling selv står for driften. Måske kan det også komme på tale at gentage et vellykket byggeri, når der skal bygges nyt et andet sted.

Der skal også være attraktivt alment nybyggeri

I dag er hver femte bolig i København en almen bolig. SAB vil gøre sit til, at der blandt alle nybyggerierne i byen også er attraktive almene boliger.

GAB, 19-11-2018


SAB’s nyeste byggeri er ungdomsboliger, der ligger ved siden af DR byen på Amager