SAB spørger beboere og beboervalgte

Boligselskabet tager hul på en omfattende, ambitiøs tilfredshedsundersøgelse, der skal føre til, at SAB kan blive et endnu bedre selskab at bo og engagere sig i.

Som beboere ved I bedst, hvad der fungerer, og hvad der skal til for at SAB bliver et endnu bedre selskab. Når vi sætter et initiativ som dette i gang, gør vi det for at finde ud af, hvad I egentlig synes og forventer af jeres boligselskab. Det skal vi forholde os aktivt til,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

Deltag i online informationsmøde tirsdag den 1. december kl. 19-20
Skriv til gab@kab-bolig.dk, hvis du bor i SAB og gerne vil høre mere om undersøgelsen og støtte op om den. Så modtager du et link på e-mail, som du skal bruge til at få adgang.

Fase 1 - telefoninterview
Som det første gennemføres telefoninterview med en række beboere og en række beboervalgte. De mange interview skal være med til at udpege, hvad der rører sig, og hvad alle beboere i selskabet skal spørges om. De første telefoninterview forventes at blive gennemført i december 2020.

Fase 2 - spørgeskemaundersøgelse
I forsommeren 2021 modtager du og alle andre beboere et spørgeskema med spørgsmål til udvalgte emner og med mulighed for at uddybe. Alle beboervalgte i SAB modtager desuden et spørgeskema, der handler om, hvordan det er at være engageret og aktiv i selskabet.

Fase 3 - workshop
Som beboer kan du i sensommeren 2021 deltage i en workshop, hvor du bliver præsenteret for resultaterne af spørgeundersøgelsen og kan være med til at formulere, hvad SAB skal bruge svarene til, og hvordan selskabet kan udvikle sig til at blive et endnu bedre selskab at bo i.

Som beboervalgt bliver du også inviteret til en særskilt workshop i sensommeren 2021, der vil handle om, hvordan svarene fra spørgeundersøgelsen kan bruges til at udvikle beboerdemokratiet i SAB.

Bliv del af lokalt ambassadørnetværk
Som beboer i SAB kan du melde dig til netværket af lokale ambassadører. Det giver dig mulighed for at følge med i undersøgelsen og bidrage til, at så mange beboere som muligt deltager. Som det første kan du deltage i et informationsmøde om undersøgelsen tirsdag den 1. december.

”Vi har en ambition i SAB om at være et aktivt selskab og har et mål om at styrke og udvikle vores beboerdemokrati. Derfor ønsker vi en proces, hvor ikke kun vores beboervalgte, men også alle andre beboere kan være med og bidrage ekstra,” uddyber John B. Sørensen.

Se ’Det vil SAB – 7 mål for fremtiden’

Om tilfredshedsundersøgelsen
Tilfredshedsundersøgelsen er forberedt af en arbejdsgruppe med medlemmer af organisationsbestyrelsen og interesserede medlemmer fra afdlelingsbestyrelserne i samarbejde med KAB. Rådgivningsfirmaet WSP er valgt til at gennemføre undersøgelsen, og arbejdsgruppen kommer løbende med input og præciseringer til undersøgelsen.

SAB’s øverste myndighed repræsentantskabet besluttede undersøgelsen på det årlige møde i januar. Repræsentantskabet består af medlemmer fra alle afdelingsbestyrelser.

Læs referat af repræsentantskabsmødet den 23. januar 2020

Om SAB
SAB er et gammelt boligselskab. 80 år i 2020. Fra starten har selskabet ville sikre boliger til alle, og i dag er det vigtigt for SAB at bidrage til at sikre, at det bliver ved at være muligt for alle at bo i hovedstaden. Efterhånden har boligselskabet flere end 9.000 boliger med en stor og mangfoldig skare af beboere.

GAB, 01-12-2020


Her ses en af SAB's nyere boligafdelinger, SAB Askholm.