SAB sætter turbo på

Selskabet skal spare på den daglige drift og har besluttet at gennemføre en række grønne initiativer i afdelingerne, der sikrer, at selskabet kommer i mål.

Regeringen indgik tilbage i 2016 en aftale med BL – Danmarks Almene Boliger og KL om, at den almene sektor skulle spare 1,5 mia. kr. på driften i perioden 2014-20. Det svarer til 8 % af driftsomkostningerne. SAB skal yde sin del i solidaritet med de andre almene selskaber.

Netop nu får alle boligafdelingerne i SAB lagt budgetter for 2019-2020. Relevante tiltag bliver tænkt ind i samtlige afdelingsbudgetter:

1) Belysning på fællesarealer skal være led.
2) Vand skal kunne måles individuelt, så der skal vandmålere op i boligerne.
3) Skakte skal lukkes, så der skal etableres en anden affaldsløsning.
4) Nye indkøb af maskiner til vaskerier inden for de næste 1-2 år skal indgå i fælles udbud.

”Vi ser initiativerne som investeringer, så vi udvikler vores selskab og kommer på forkant med forventningerne til os – ikke kun politikernes krav, men også alle vores beboeres forhåbninger og ønsker til SAB,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB.

Besparelser er forbedringer

De fire tiltag sparer ikke kun SAB penge. 

Initiativerne er:

  • Forbedringer, der gør SAB til et mere grønt og bæredygtigt selskab
  • Forbedringer, der moderniserer afdelingerne
  • Forbedringer af arbejdsforholdene for medarbejderne.

”Vi gør det her, fordi selskabet skal og i solidaritet. Men når det er sagt, skal det give mening. Derfor tager vi initiativer, der taler ind i det, vi alle sammen vil med SAB, nemlig at blive et grønt og bæredygtigt selskab,” slår John B. Sørensen fast.

SAB agerer solidarisk

I alt skal SAB spare 26 mio. kr. På nuværende tidspunkt har SAB sparet 7 mio. kr., og i budgetterne for 2018-2019 henter selskabet yderligere 3 mio. kr. Så langt, så godt. SAB er imidlertid ikke i mål og mangler at spare 16 mio. kr. Derfor sætter SAB turbo på med planen for, hvordan selskabet yder sin del. På tegnebrættet er også tiltag, der kan støtte op om initiativerne, fx en kampagne, der hjælper beboerne til at håndtere og sortere affald korrekt.

GAB, 29-01-2019