Ny bydelsforening i Tingbjerg

Onsdag den 29. september blev Bydelsforeningen Tingbjerg stiftet.

Dermed overgår driften af de almene boliger i Tingbjerg og Utterslevhuse til Bydelsforeningen Tingbjerg.

Den 1. oktober sker virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne fra henholdsvis SAB og fsb til Bydelsforeningen.
 

Ejendomskontoret vil fortsat kunne findes fysisk i Tingbjerg Forum

Bydelsforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af fællesarealerne samt den almindelige beboerservice. Det vil sige de opgaver, som hidtil har været varetaget gennem Tingbjerg Forum.  

Ejendomskontoret vil fortsat kunne findes fysisk i Tingbjerg Forum, hvor også den boligsociale indsats, afdelingsbestyrelserne, jobcenter, læge mv. fortsat har til huse.

Udover den daglige drift bliver den helt store opgave for Bydelsforeningen at sikre, at byudviklingen ikke går hen over hovedet på beboerne, men at de bliver en aktiv del af forandringerne.

KAB administrere Bydelsforeningen

Det er aftalt, at KAB i første omgang skal administrere Bydelsforeningen. Det betyder, at KAB varetager personaleadministrationen af alle medarbejdere i Bydelsforeningen Tingbjerg.

Beboerne vil primært opleve forandringen i breve, opslag og andet kommunikationsmateriale fra ejendomskontoret, hvor det nye logo vil fremgå.