Mød Gertie Elleby – det nyeste medlem i SAB’s organisationsbestyrelse

 

I sommer trådte Gertie Elleby ind i SAB’s organisationsbestyrelse, og nu glæder hun sig til at tage fat på vegne af SAB’s beboere. Vi har stillet Gertie et par spørgsmål, så du kan lære hende at kende, hvad hun står for, og hvad hun brænder for at arbejde med som en del af organisationsbestyrelsen.

Fortæl om dig selv – hvad er dine erfaringer?
Jeg er født og opvokset i SAB-afdelingen Grøndalslund og har altid boet alment. Faktisk kan jeg ikke forestille mig at bo på nogen anden måde.

I dag bor jeg i Skyttevænget og har gjort det i mere end 30 år. Jeg er i afdelingsbestyrelsen og har været det i mere end 20 år – og mange af årene har været som formand i afdelingen. Min nuværende post i afdelingsbestyrelsen er som kasserer. Derudover er jeg i dag også med i KAB’s Bygge- og Teknikudvalg og diverse følgegrupper til renoveringssager – bl.a. i min egen boligafdeling, hvor vi står overfor en stor fysisk helhedsplan, der bl.a. indebærer, at vi skal genhuses undervejs.

I mit arbejdsliv er jeg ansat som psykiatrisk sygeplejerske på et sengeafsnit for patienter med diagnose indenfor skizofreni -spektret.

Udover bestyrelsesarbejdet bruger jeg meget tid i min have, i min campingvogn og generelt i naturen.

Hvordan vil du bidrage til organisationsbestyrelses arbejde og det at varetage beboernes interesser?     
Jeg vil bl.a. arbejde for de psykisk sårbare beboere. Jeg synes, det er vigtigt at støtte denne gruppe af beboere, der bor i vores boligafdelinger, så de andre beboere også ser dem som en vigtig del afdelingen fremfor en ulempe eller irritation. Her er godt samarbejde med driften også vigtigt at have fokus på, så vi sammen kan skabe bedre trivsel for alle beboere.

Jeg er også optaget af, at vi i SAB bliver mere bæredygtige. Særligt at vi tænker i bæredygtighed, når vi bygger og renoverer ved bl.a. at genbruge byggematerialer, når det er muligt. Bæredygtighed rummer mange aspekter, og for mig er det også vigtigt, at der ved især renoveringer tages hensyn til ejendommen og beboerne, når der skal planlægges og besluttes en passende og bæredygtig renovering af vores bygninger i SAB. Udover vores bygninger så kan vores gode boligområder også blive endnu bedre, når vi husker at tænke bæredygtigheden ind. Det gælder fx at tænke Vild med Vilje ind på vores fællesområder i boligafdelingerne, så det er til glæde og gavn for både beboerne, dyrene og planerne.

Hvad vil du især have fokus på her i din første tid i organisationsbestyrelsen?
En af grundene til, at jeg er engageret i bestyrelsesarbejdet – både i min egen afdeling og nu også på vegne af samtlige SAB-afdelinger via organisationsbestyrelsesarbejdet – er en nysgerrighed. Selv inden jeg blev valgt ind i sommer, hvor jeg var suppleant i organisationsbestyrelsen, har jeg været nysgerrig omkring, hvad der rører sig blandt afdelingsbestyrelserne og beboerne i SAB. Derfor har jeg også fokus på at deltage aktivt i møder, følgegrupper, kurser mv., som kan bidrage til en endnu større forståelse for dette. Min nysgerrighed er også grunden til, at jeg deltager i det politiske arbejde. Jeg ønsker nemlig at gøre min indflydelse gældende der, hvor det er muligt, og til glæde for alle, der bor i SAB.

Jeg glæder mig meget til at dykke mere ned i, hvad der rører sig i SAB. Det tror jeg bedst gøres i mødet med netop beboerne og de beboervalgte. For mig er det vigtigt, at både beboerne og afdelingsbestyrelserne bliver hørt og oplever os i organisationsbestyrelsen som et samarbejdsorgan og som medspillere.


Gertie Elleby