God udvikling i Tingbjerg skal fortsætte

Renoveringer. Nybyggerier. Nyt kulturhus. Forvandling af den nedslidte hovedgade. SAB vil holde fast og forsætte med at udvikle og ikke afvikle det almene boligområde, selvom Tingbjerg-Utterslevhuse i december med offentliggørelsen af ghettolisten blev stemplet som en 'hård ghetto'. 

Der sker så meget i Tingbjerg, at man næsten ikke kan følge med. Bygninger og boliger renoveres i stor stil. Det nye vartegn Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus er åbnet. Det gamle butikstorv Lille Torv er under forvandling til et nyt, indbydende butiks- og boligtorv Bygården. På det nuværende butikstorv Store Torv baner en ny lokalplan i Københavns Kommune vej for nybyggeri af et plejecenter og detailhandel. 1.000 nye, private boliger skal bygges i området. 

Læs SAB, fsb og NREP's byudviklingsplan for Tingbjerg 2018-2025

Alt sammen er med til at udvikle Tingbjerg som en grøn, aktiv og åben boligby, som SAB i samarbejde med boligselskabet fsb og Københavns Kommune ønsker og arbejder målrettet med. En plan, som beboerne i Tingbjerg-Utterslevhuse bakker op om.

Læs SAB, fsb og Københavns Kommunes strategi for byudvikling i Tingbjerg fra 2015

Læs mere ...


Det nye Bygården set fra luften og med udsigt over Utterslev Mose mod København (Innovater)


Der skal lægges en plan for 'den hårde ghetto'

I december 2018 offentliggjorde Transport-, By- og Boligministeriet årets ghettoliste. Tingbjerg-Utterslevhuse har været på listen de sidste fire år og kategoriseres dermed som en ’hård ghetto’. Derfor skal SAB og fsb lægge en plan for, hvordan andelen af almene boliger i 2030 er højst 40 % - uagtet at boligområdet er midt i realiseringen af en omfattende, strategisk byudvikling.

”Udviklingsplanen for Tingbjerg tager udgangspunkt i det eksisterende byggeri og skal skabe variation og sikre en mangfoldig beboerskare. Alle involverede parter er enige om, at Tingbjerg er værd at bygge videre på. Så det gør vi,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB.

Netop nu arbejder SAB og fsb med at få en fornuftig plan på plads. Den bygger altså videre på den igangværende udvikling af Tingbjerg-Utterslevhuse. John B. Sørensen slår fast, at SAB ikke ønsker at sælge fra. For Tingbjerg skal udvikles, ikke afvikles.

Stemplet 'hård ghetto' forstyrrer 

Pernille Høholt er formand for SAB Tingbjerg og medlem af SAB’s organisationsbestyrelse. Læs hendes debatindlæg den 18 februar 2019 i Brønshøj-Husum Avis om, hvordan betegnelsen ’hård ghetto’ fastholder et negativt billede af Tingbjerg

Opråb fra ghettoen – det er vores hjem, I taler om

GAB, 21-02-2019, forsidefoto: Mikal Schlosser