Fællesskaber fylder i fremtidens byggerier

SAB er en byggende boligorganisation. Når en god byggegrund byder sig til, og de økonomiske rammer er til det, bygger SAB nye almene boliger i København og bidrager til, at der er boliger for alle pengepunge i hovedstaden.

Over de senere år har København udviklet sig eksplosivt. Nye bydele bliver til, og der bygges mange steder højt og tæt. Lys og luft imellem nybyggerierne kan opleves sparsomt, og da vinduerne generelt er store og giver frit indkig for genboerne, kan komfort og privatliv i den enkelte bolig være udfordret.  

SAB er klar i sine prioriteringer

SAB ønsker at bygge bæredygtige boliger, der er attraktive langt ud i fremtiden. Ikke kun kvaliteten af byggeriet skal være i orden. Byggeriet skal også være af en karakter, der lægger op til fællesskaber beboerne imellem. Det skal være nemt og bekvemt at komme hinanden ved, hvis man ønsker det. Det tror SAB på, selvom tendensen de senere år har været, at man først og fremmest bruger sin egen altan.

”Lyse, luftige og brugbare fællesarealer kan give et væld af muligheder for socialt liv, udfoldelser og rekreation. Når SAB nu vælger at prioritere de gode fællesarealer, handler det også om at sikre luft mellem husene og dermed også mere lys ind i boligerne,” udtaler Ellen Højgaard Jensen, medlem af SAB’s organisationsbestyrelse.

Kommende byggerier kan blive i omegnskommuner

Det er dyrt at bygge nyt i København, og det er vanskeligt for SAB som en almen boligorganisation at gøre sig gældende på et begrænset budget og krav om bæredygtighed og betalelige boliger.

”I takt med at København vokser, er det blevet aktuelt for SAB at se ud over kommunegrænsen til nabokommunerne, når vi skal bygge nyt. Vi er derudover klar til også at bygge efter konceptet AlmenBolig+, hvor beboerne selv står for den daglige drift. Det holder ikke kun huslejen nede, men kan samtidig være kimen til et særligt arbejdsfællesskab,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB.

GAB, 28-05-2019

SAB bygger netop nu Hafniakollegiet med 140 ungdomsboliger, der byder unge beboere indenfor i 2020