Fra grøn til grønnere


SAB tager nye initiativer, der fortsætter en grøn og bæredygtig udvikling af selskabet. Samtidig sikrer SAB, at selskabet bidrager med sin del til effektivisering af den almene sektor frem mod 2026.

De fire nye fokusområder for SAB skal føre til mindre energiforbrug, mere affaldssortering, omlægning af fællesarealer og et digitalt fokus. Hvordan initiativerne får betydning i den enkelte afdeling, sker i tæt dialog med afdelingsbestyrelsen.

”Vi har valgt fire indsatser, der på hver deres måde trækker på tendenser i tiden og spiller sammen med dem, samtidig med at de taler ind i vores mål. Vi trækker også på beboernes ønsker til selskabet og til deres boligafdelinger,” siger John B. Sørensen, formand i SAB.

Klik her og se de syv mål for fremtiden – det vil SAB

1. Mindre energiforbrug

Priserne stiger voldsomt på energi, og SAB vil nedbringe forbruget på tværs af selskabet med en række initiativer:

 • Gennemgang af afdelingerne for at energioptimere og med særligt øje for at reducere eventuelt varmetab i kældre
 • Boligafdelingerne ’sommerlukker’ fra 2023 for varmen fra den 15. maj til den 15. september – dog ikke i ældre- og plejeboliger.
 • Uddannelse af medarbejderne i boligafdelingerne i præventiv vedligeholdelse og med fokus på at udnytte mulighederne i anlæggene, der styrer alle de tekniske installationer.
 • Flere individuelle vandmålere, vandsparekampagne og yderligere opmærksomhedsskabende initiativer.

2. Mere affaldssortering

Krav til at sortere affaldet og nedbringe restaffald, udnytte muligheder for genanvendelse og udvikling på området får SAB til på tværs af selskabet at tage følgende initiativer:

 • Årlig gennemgang af beholdere for at nedjustere beholdere til restaffald og tilpasse øvrige beholdere.
 • En bred vifte af tiltag for at fremme sortering, bl.a. kampagne, fokus på placering af beholdere, indretning af storskraldsrum mm.
 • Affaldsskakte i alle afdelinger er lukket senest i 2025.


At lukke affaldsskaktene fremmer ikke kun sorteringen, men også et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

3. Omlægning af fællesarealer

De store driftstunge græsplæner i mange afdelinger kan omlægges, så de kræver mindre pleje, biodiversiteten fremmes, og beboerne får flere muligheder for at få glæde af arealerne – hver for sig og i nye fællesskaber. Det får SAB til på tværs af selskabet at tage følgende initiativer:

 • Analyse af mulighederne for at omlægge fællesarealer til mindre plejekrævende arealer med større biodiversitet
 • Dialog med afdelingsbestyrelser om mulighed for og interesse i at inddrage fællesareal til at etablere private nyttehaver, udvide haver og lign. til glæde for beboerne og fællesskabet i afdelingen.
 • Græsrobotter bruges på arealer, der ikke er relevante at omlægge til andre formål.
 • Hvor det giver mening, bliver snevagt, hækklipning og lign. opgaver udliciteret. Det sker på baggrund af en businesscase.4. Digitalt fokus

SAB ønsker at udnytte digitale muligheder og tager på tværs af afdelingerne initiativer til følgende:

 • Fokus på effektiviteten ved fraflytninger
 • Fokus på indkøb via indkøbsportal
 • Det digitale ejendomskontor bredes ud, som også evt. indebærer mindre aftenåbent med bemanding
 • Materialer til afdelingsmøder, varslinger og beboerinformation sendes i stigende grad digitalt – evt. målrettet vis infoskærme i opgange og via dørtelefoner til lejemål