Det er blevet billigere at bo i SAB

Fra den 1. august kan de fleste beboere i SAB glæde sig over lavere huslejer. En målrettet indsats i SAB for at modernisere den daglige drift i de 45 boligafdelinger med familie- og ungdomsboliger viser sig nu i huslejer, der gennemsnitligt falder med knap fire procent.

”Vi er optaget af, at man bor godt og billigt i SAB. Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi ved udvikle og forbedre den daglige drift, er i stand til at sætte huslejerne for så mange beboere ned. Det er vigtigt, at beboerne kan mærke en konkret forskel,” udtaler John B. Sørensen, formand i SAB.

I hele 35 boligafdelinger får beboerne en lavere husleje, og i yderligere syv afdelinger er huslejen uændret. Kun i tre boligafdelinger får beboerne en højere husleje, der skyldes lokale behov eller forhold, som forhindrer en huslejenedsættelse.

Grønne initiativer gør forskellen

En række besparende initiativer er i videst muligt omfang tænkt ind i gældende budgetter for alle SAB’s boligafdelinger, der samtidig udvikler et grønt og bæredygtigt selskab:

  1. Belysning på fællesarealer skal være led.
  2. Vand skal kunne måles individuelt, så der skal vandmålere op i boligerne.
  3. Skakte skal lukkes, så der skal etableres en anden affaldsløsning.
  4. Nye indkøb af maskiner til vaskerier inden for de næste 1-2 år skal indgå i fælles udbud.

Læs om, hvordan SAB lukker skakte på KAB's hjemmeside: 'Ud med affaldsskakter - ind med affaldssortering'

SAB opfylder regeringens sparekrav

Regeringen indgik i 2016 en aftale med BL – Danmarks Almene Boliger og KL om, at den almene sektor skulle spare 1,5 mia. kr. på driften i perioden 2014-20. Det svarer til 8 % af driftsomkostningerne. Dette krav skal SAB opfylde.

John B. Sørensen kan konstatere, at de målrettede initiativer i afdelingerne ikke kun giver beboerne en lavere husleje, men er med til at sikre, at SAB forventer at opfylde sin del af besparelserne.

”I SAB har vi et ambitiøst målsætningsprogram. Vi har tænkt sparekravet ind i det, vi vil i selskabet, hvor vi er optaget af blandt andet bæredygtighed, at være en god arbejdsplads for vores medarbejdere og et godt sted at bo for vores beboere,” siger han.

Det vil SAB - 7 mål for fremtiden

GAB, 31-07-2019


Beboerne i SAB Lønstruphuse i Vanløse er blandt dem, der kan glæde sig over en lavere husleje.