Der er brug for flere almene boliger

SAB ønsker, at der – som del af byudviklingen – bygges flere almene boliger i København.

Den almene sektor løfter et stort socialt ansvar, når kommunen anviser beboere, og det kan udfordre sammenhængskraften i boligområderne. Flere almene boliger kan være med til at sikre den sociale bæredygtighed i hvert enkelt boligområde, så områderne er attraktive for alle befolkningsgrupper.

Dette er hovedbudskabet fra SAB til medlemmerne af Borgerrepræsentationen i København, der står over for at skulle behandle kommuneplanen for de næste år. SAB har rettet henvendelse til Borgerrepræsentationen i fællesskab med boligselskaberne AKB, København og 3B.

”Vi ønsker at præge udviklingen af byen, så vi i fremtiden fortsat har en mangfoldig og blandet by med et varieret udbud af boliger. Der skal være betalelige boliger for alle,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB.

I dag anviser Københavns Kommune mennesker med sociale problemer til en tredjedel af ledige almene boliger i kommunen.

Se mere om Kommuneplan 2019

GAB, 01-11-2019