Problemet med hjemløshed løses ikke alene med billige boliger


At finde betalbare boliger er et problem. Men for os er det ikke det eneste. En almen familiebolig er langt fra altid den optimale løsning. Hverken for den hjemløse eller de kommende naboer, skriver Bjørn Petersen, Iris Gausbo og John B. Sørensen.

Behov for flere 'skæve' boliger 

Vi både kan og vil rumme et bredt spektrum af borgere i den almene sektor. Også de udsatte. Og det gør vi; det er en del af vores DNA.

Men dels skal der være en sund balance i beboersammensætningen; det kræver et flertal af ressourcestærke beboere, der kan løfte og integrere de udsatte borgere.

Nogle borgere har ganske enkelt ikke den nødvendige bo-evne. Vi kan i flæng nævne massivt hærværk, (døds)trusler, forfølgelse, overfald og salg af narko som nogle af de problemer, der følger med anvisningen af ikke bo-parate borgere.

En helt uacceptabel adfærd, som de øvrige beboere naturligvis ikke skal leve med at have som nabo. Det kræver professionel støtte, som vi alt for ofte kigger langt efter i dag.

Læs mere her