Beboerne byder ind

SAB bruger beboerønsker i stor tilfredshedsundersøgelse til at gøre SAB til et bedre selskab at bo i.

GAB, 21-03-2022

”Undersøgelsen har givet os et særdeles godt indblik i, hvad I på tværs af selskabet synes om at bo i SAB, og hvad der skal til, for at SAB kan blive et endnu bedre selskab. Nu er det vores opgave at få de mange input og ønsker i spil,” siger John B. Sørensen, formand i SAB.

Repræsentantskabet i SAB besluttede i januar 2020 at gennemføre en undersøgelse af tilfredsheden hos henholdsvis beboervalgte og beboere. I undersøgelsen har beboerne givet deres besyv med om alt fra boligen og boligområdet over ejendomskontoret til SAB som selskab og KAB som administrationsselskab.

Klik her og læs om selve undersøgelsen

"På tværs af selskabet har I tilkendegivet forventninger til os som jeres boligselskab, og hvad I kunne tænke jer, at vi tager fat på. En række indsatser skal imødekomme nogle af de ønsker, som mange af jer har," fortsætter John B. Sørensen. 

Fortsætter efter billede

SAB Jydeholmen inviterede på en kold dag i februar afdelingens beboere på varme pølser for at fejre en vel overstået renovering. Aktiviteter som denne, der samler beboerne, ønsker mange beboere sig flere af. 

Det daglige arbejde i afdelingerne forandrer sig

Over de senere år har rammerne for den daglige drift i afdelingerne ændret sig. Nu foregår arbejdet for det meste på tværs af flere afdelinger i driftsfællesskaber, som fortsat er ved at finde deres form.  

Solid opgaveløsning, god kontakt og klar kommunikation. Det er vigtige parametre for mange beboere. Men også oplevelsen af at blive vel mødt, når man henvender sig, og blive hjulpet videre bidrager til, at SAB er et rart sted at bo. Den gode oplevelse er uvurderlig.

John B. Sørensen fortæller: ”Det er klart for os, at det daglige arbejde i afdelingerne har betydning for, hvordan beboerne oplever at bo i selskabet. Det er helt afgørende, at vi skaber rammer for driftsfællesskaberne med fokus på, at medarbejderne trives, og beboerne oplever god service.”

SAB vil desuden arbejde med at udvikle driftsfællesskaberne bæredygtigt. Hensyn til miljøet og sociale hensyn skal vægtes på niveau med økonomiske hensyn - helt i tråd med, hvad der også efterspørges.

Klik her og læs undersøgelsens anbefalinger til SAB ift. beboervalgte
Klik her og læs undersøgelsens anbefalinger til SAB ift. beboere

SAB styrker sin profil og kommunikation

SAB vil profilere sig tydeligere for at stå stærkere og for at vække en følelse af stolthed hos beboerne over at være del af deres afdeling, del af et fællesskab og del af selskabet.  

Selskabet ønsker at prioritere kommunikation, der støtter op om at skabe et stolt og synligt SAB. Det ligger allerede fast, at SAB vil styrke sin visuelle identitet, så logo og fx farveudtryk er up to date og ser ens ud på tværs af afdelingerne på skilte og fx opslag.

”Mange af jer efterspørger viden om, hvad SAB står for, og hvad I dermed er del af. Særligt jer, som har engageret jer som beboervalgte i afdelingsbestyrelserne, stiller krav til SAB om at være tydelige og kommunikere mere. Derfor kommer vi også til at involvere jer i, hvordan vi gør det bedst,” siger John B. Sørensen.

Klik her og se de syv mål for fremtiden, som indsatserne også bidrager til

Om tilfredshedsundersøgelsen

Undersøgelsen blev gennemført i perioden januar 2020 til november 2021 i samarbejde med firmaet WSP og var inddelt i:

1) Interview med beboervalgte og beboere
2) Spørgeundersøgelser til beboervalgte og beboere
3) Workshop for beboervalgte og beboere. 

Skriv til gab@kab-bolig.dk, hvis du vil vide mere om undersøgelsen eller har en kommentar til SAB.

Fakta

  • 20 beboervalgte og 20 beboere deltog i individuelle 45 minutters interview online eller over telefonen.
  • 73 beboervalgte besvarede spørgeundersøgelsen, i alt 29,1 %.
  • 1.746 beboere besvarede spørgeundersøgelsen, i alt 18,8 %.
  • 731 respondenter var 20-39 år, 549 respondenter var 40-59 år, 391 respondenter var 60-79 år, og 85 respondenter var 80+ år
  • 80 % af beboerne deltog online, og 20 % afleverede en besvarelse på papir.
  • 2.841 gange skrev beboere i spørgeundersøgelsen en kommentar om, hvad de kunne ønske sig.
  • 11 beboere deltog i en workshop, og 41 beboervalgte deltog i en workshop.