Almene boliger i ny bydel centralt i København

I konkurrence med 10 andre, almene boligselskaber er det lykkes Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Boligselskabet AKB, København at blive udtaget til – sammen med fsb – at stå for opførelsen af de almene boliger i en ny bydel midt i København, Jernbanebyen.

Det er et specielt område med en lang historie, der nu skal omdannes til en moderne og grøn bydel – ud fra bæredygtige og klimavenlige principper, hvilket er helt i tråd med både AKB, København og SAB’s strategier.

Af Marianne Svolgaard


Luftfoto med den nye bydel indtegnet. Foto: LuftfotoDanmark
 

Det er et specielt område med en lang historie, der nu skal omdannes til en moderne og grøn bydel – ud fra bæredygtige og klimavenlige principper, hvilket er helt i tråd med både AKB, København og SAB’s strategier.

Samarbejde om udviklingen

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, bag KAB-Huset på Enghavevej 81.

Planen er at udvikle området i dialog med bydelens mange ildsjæle og interessenter samt de kommende bygherrer.

”Det er ikke et projekt, vi kommer til at gennemføre alene, og vi tror på, at det bedste udgangspunkt for et samarbejde er at inddrage partnerne så tidligt som muligt. Det giver de bedste forudsætninger for at slippe kreativiteten fri og sætte de bedste idéer i spil. Her har de almene boligorganisationer vist et stort engagement og konstruktiv tilgang, som lover godt for det videre samarbejde,” siger Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør, NREP.
VI SER FREM TIL AT GIVE VORES BIDRAG MED SUNDE, FLEKSIBLE BOLIGER FOR BEBOERE I FORSKELLIGE LIVSSITUATIONER
John B. Sørensen, formand for SAB

Læs mere om Almene boliger i ny bydel centralt i København