KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Affald skal sorteres

På Valbyholm har vi affaldscontainere til:

  • Dagrenovation
  • Papir
  • Pap
  • Metal
  • Hård plast
  • Småt elektronik
  • Stort elektronik
  • Storskrald
  • Farligt affald

Gode ideer til, hvordan I kan øge sortering og genbrug af affald i afdelingen

Se mere om affaldssortering i Københavns Kommune