KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Afdelingsbestyrelsen i Teglværkshavnen

Bestyrelsens medlemmer er valgt på årlige afdelingsmøder til at varetage afdelingens interesser. Medlemmer vælges for to år ad gangen:

Trine Askelund, formand
Daniel Ladegaard Kristensen
Brian Nielsen                                                                    
Anita Palmgren
Caroline Sinome Evers
Christina Asklund, suppleant

Kontakt

Kontakt din afdelingsbestyrelse gennem ejendomskontoret.