KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Festsal, gæstebolig og vaskeri

Festsalen


Adresse: Husum Vænge 46

Lokalerne er til 40 personer og må kun lånes af afdelingens beboere

Festsalen kan lånes gratis, men der skal betales depositum på 500 kroner.

Reservering af Festsalen sker på Ejendomskontoret. Festsalen bruges desuden til mange af Husum Vænges arrangementer.

Du kan læse mere om reglerne i pjecen ”Regler for lån af festsalen og gæsteboligen”, som du kan få udleveret på ejendomskontoret.

 

Gæstebolig


Adresse: Husum Vænge 47, st. tv.

Gæsteboligen kan lånes af beboerne, når de har udenbys besøg.

Dette er gratis, dog skal der betales et depositum på 500,- kr.

Der forefindes dyner og puder. Sengelinned skal selv medbringes.

Lånere af festlokalet har fortrinsret til lån af gæsteboligen.

Gæsteboligen kan højst lånes i 7 dage.

Reservering af Gæsteboligen sker på Ejendomskontoret

Du kan læse mere om reglerne i pjecen ”Regler for lån af festsalen og gæsteboligen”, som du kan få udleveret på ejendomskontoret.

 

Vaskeriet


Ligger for enden af bygningen til venstre for nummer 25. Der er også mulighed for adgang gennem nummer 26, hvor der er elevator. Vaskeriet kan benyttes alle dage fra kl. 08.00 til 22. Vaskebrik og nærmere information kan du få på ejendomskontoret.