KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Akut problem uden for åbningstiden

Løber vand ud i din bolig, fordi der er hul på et vandrør, har du strømsvigt i hele boligen, eller har du fx en smadret rude? Så har du brug for hjælp her og nu.

Inden du ringer om en vandskade, skal du tjekke, at dit afløb ikke er stoppet. Har du strømsvigt, skal du undersøge, om en sikring skal skiftes.

Ring til:

København E. Hovedsikringer
Telefon 38 88 24 24

Bygningsvagt
Telefon 40 42 13 14

Dansk EL Service*
Telefon 40 42 13 14

Alfredsen og Piil (VVS + Varme)*
Telefon 38 26 12 34

Husum Glarmester (glarmester Juhl)
Telefon 38 28 18 50

Politiet, Bellahøj
Telefon 33 10 14 48

Dansk Kabel TV: Internet og telefoni (fejlmeldninger og abonnement)
Hjemmeside: www.dktv.dk
Mail: ks@danskkabeltv.dk
Telefon 69 12 12 12

YouSee TV (fejlmeldninger og abonnement)
Hjemmeside med kontaktformular: www.yousee.dk
Telefon: 70 70 40 40

Husum Net (generelle forspørgelser om alt inden for TV, internet og telefoni)
Hjemmeside: www.husumnet.dk
mail: info@husumnet.dk
 

Skyldes fejlen egne installationer, skal du som beboer selv betale regningen.

*Vi gør opmærksom på, at enhver henvendelse til Alfredsen og Piil og til Dansk El Service uden for normal arbejdstid koster min. kr. 2.500,–, som vil blive faktureret dig som beboer, hvis det drejer sig om:

  • Manglende vand på fyr, selvforskyldt
  • Strømsvigt, udkald pga. fejlbetjening.

Enhver tilkaldelse af håndværkere m.fl. SKAL meddeles ejendomskontoret førstkommende hverdag.
 

Generelt om hjælp uden for åbningstid

Du kan opleve, at dit problem vurderes til ikke at være akut. Så har du to muligheder:

  • Du kan vente på, at ejendomskontoret åbner
  • Du kan bede håndværkeren komme alligevel og betale selv