KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Ordinært afdelingsmøde, forår 2020 

SAB udskød alle ordinære afdelingsmøder i foråret pga. corona. Organisationsbestyrelsen i SAB har derfor godkendt alle budgetter 2020-2021 på vegne af afdelingsbestyrelserne.

Hvis budgettet for 2020-2021 stiger med mere end 2 %, indkalder afdelingsbestyrelsen til et ordinært afdelingsmøde i efteråret 2020, hvor budgettet også skal godkendes.

I øvrige afdelinger er det ordinære afdelingsmøde aflyst. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at afholde et ekstraordinært afdelingsmøde i efteråret, hvis der er behov for at vælge nye medlemmer til bestyrelsen, eller der er forslag til behandling.

Komprimeret regnskab 2018-19

Komprimeret budget 2020-21

Regnskab 2018-19

Budget 2020-21