KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Afdelingsbestyrelsen i Hafniakollegiet

Bestyrelsens medlemmer er valgt på årlige afdelingsmøder til at varetage afdelingens interesser. Medlemmer vælges for to år ad gangen:

Camilla Baisgaard Andersen, formand
Marie-Louise Birch Jørgensen
Alexander Møller Dam
Aviaja Lyberth, suppleant
 

Kontakt

Kontakt din afdelingsbestyrelse gennem ejendomskontoret.