KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Lav om i din bolig

Råderetten giver dig mulighed for at lave om i og uden for din bolig, så den bliver, som du ønsker det. Du bestemmer selv, hvad du vil lave om, og du skal også selv sørge for, at arbejdet bliver udført og betalt. Husk altid som det allerførste at henvende dig til ejendomskontoret, fordi arbejdet skal godkendes, førend du må gå i gang.

Flexibos reglementer for råderet:

Inden og udendørs råderet

Generelt om råderet

Læs om råderet og ændringer i boligen på KAB's hjemmeside