KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Afdelingsbestyrelsen i Flexibo

Bestyrelsens medlemmer er valgt på årlige afdelingsmøder til at varetage afdelingens interesser. Medlemmer vælges for to år ad gangen:

Bettina Bröking, formand                                                               
Kate Hjortel                       
Claus Bech-Bang
Henning Fucha
Gunni Grahn 
Susanne Knuth. suppleant
 Anja Drews, suppleant 

Kontakt

Bestyrelsen holder kontortid 1 gang om måneden - den første tirsdag fra kl. 17:00 – 17:30 (undtaget juli).
Kig endelig ind på kontoret hvis I har spørgsmål.

Har I behov for at spørge om noget, leje fælleshuset el.lign. så kontaktes vi også via mailen: ek-brohuset@kab-bolig.dk eller læg en seddel i postkassen på kontoret

Husk at bestyrelsen arbejder frivilligt og derfor ikke er til rådighed altid.
Vi henstiller til at bestyrelsen ikke forstyrres hjemme privat.