Blomster gør godt

"Når jeg laver nyt, skal det være nemt at vedligeholde. Jeg er til stauder med blomster i flotte farver og bunddække. Når det bliver stort, er der ikke mere ukrudt, og man skal bare snuppe en tidsel i ny og næ," siger Mauro Diaz, gartner i Tingbjerg i Brønshøj.

>Se mere om boligafdelingerne i Tingbjerg

Affald skal sorteres

På Eksercerpladsen har vi affaldscontainere til:

 •        Madaffald
 •        Restaffald
 •        Plast
 •        Papir
 •        Pap
 •        Mad - og drikkekartoner
 •        Metal
 •        Elektronik
 •        Glas
 •        Farligt affald 
 •        Storskrald 

Gode ideer til, hvordan I kan øge sortering og genbrug af affald i afdelingen

Se mere om affaldssortering i Københavns Kommune