KAB administrerer SAB

"Du bor i SAB, og SAB administreres af KAB. Det forvirrer mange. Forklaringen er, at SAB ikke har en selvstændig administration og derfor har bedt KAB stå for den daglige drift, udlejning osv. Det er tilfældigt, at de to navne ligner hinanden så meget," siger Lene Vennits, kundechef i KAB.

>Læs mere om KAB som SAB's administrator

Affald skal sorteres

I Askholm har vi affaldscontainere til:

 •        Madaffald
 •        Restaffald
 •        Plast
 •        Papir
 •        Pap
 •        Mad - og drikkekartoner
 •        Metal
 •        Elektronik
 •        Glas
 • Storskrald ( H.V Rolsteds Vej 22 Baggård )
 • Farligt affald ( bliver sat i skab fra KBH Kommune )

Regler om mobilsug

Afdelingen har mobilsug hvilket betyder, at man skal bruge de 15 liters affaldsposer, som bliver lagt i beboernes brevkasse af ejendomskontoret.

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind og poserne lukket/bundet til, inden de smides i skakten.

Der må ikke kastes pap og papir i skakten, og pizzabakker rives i stykker, inden de smides i skakten.

Skarpe og spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind.

Aviser, pap, glas, batterier, møbler og lignende skal afleveres inde på den nærliggende genbrugsplads, som beboerne har nøgle til.

Gode ideer til, hvordan I kan øge sortering og genbrug af affald i afdelingen

Se mere om affaldssortering i Københavns Kommune