SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

Repræsentantskabsmøde den 24. januar 2024

Onsdag den 24. januar holdte SAB sit årlige repræsentantskabsmøde. Her kan du finde materialet til mødet:

Materiale

Invitation og foreløbig dagsorden
Følgebrev
Dagsorden
Organisationsbestyrelsen beretter
Kandiatfolder
Regnskab, revisionsprotokollat og budget
Økonomisk årsberetning
Referat