Med til at sætte dagsordenen

"Jeg er i afdelingsbestyrelsen for at vide mere om, hvordan det hele hænger sammen og for at få indflydelse. Min kæphest er affaldssortering. Vi skal mere, og det skal være nemt," siger Pernille Høholt, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

>Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen

Repræsentantskabsmøde den 24. januar 2024

Onsdag den 24. januar holdte SAB sit årlige repræsentantskabsmøde. Her kan du finde materialet til mødet:

Materiale

Invitation og foreløbig dagsorden
Følgebrev
Dagsorden
Organisationsbestyrelsen beretter
Kandiatfolder
Regnskab, revisionsprotokollat og budget
Økonomisk årsberetning
Referat