Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Repræsentantskabsmøde den 27. januar 2022

Torsdag den 27. januar holder SAB sit årlige repræsentantskabsmøde. Her kan du finde materialet til mødet:


Materialer
Invitation
Foreløbig dagsorden
Følgebrev
Regnskab, revisionsprotokollat og budget
Økonomisk årsrapport
Bestyrelsens beretning
Kandidatfolder
Referat