SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i SAB. Én gang årligt i januar mødes repræsentantskabet og tager overordnede beslutninger om SAB. 

Repræsentantskabet skal blandt andet:

  • Godkende boligorganisationens regnskab og budget
  • Vælge organisationsbestyrelsen
  • Vælge repræsentanter til KAB's bestyrelse

Alle boligafdelinger har medlemmer

Repræsentantskabet består af beboere fra alle SAB boligafdelinger. Hver afdeling har ét medlem og yderligere ét medlem per påbegyndte 100 boliger. I praksis har alle afdelinger mindst to medlemmer, og jo større en afdeling er, jo flere medlemmer har den.