Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i SAB. Én gang årligt i januar mødes repræsentantskabet og tager overordnede beslutninger om SAB. 

Repræsentantskabet skal blandt andet:

  • Godkende boligorganisationens regnskab og budget
  • Vælge organisationsbestyrelsen
  • Vælge repræsentanter til KAB's bestyrelse

Alle boligafdelinger har medlemmer

Repræsentantskabet består af beboere fra alle SAB boligafdelinger. Hver afdeling har ét medlem og yderligere ét medlem per påbegyndte 100 boliger. I praksis har alle afdelinger mindst to medlemmer, og jo større en afdeling er, jo flere medlemmer har den.