Med til at sætte dagsordenen

"Jeg er i afdelingsbestyrelsen for at vide mere om, hvordan det hele hænger sammen og for at få indflydelse. Min kæphest er affaldssortering. Vi skal mere, og det skal være nemt," siger Pernille Høholt, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

>Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i SAB. Én gang årligt i januar mødes repræsentantskabet og tager overordnede beslutninger om SAB. 

Repræsentantskabet skal blandt andet:

  • Godkende boligorganisationens regnskab og budget
  • Vælge organisationsbestyrelsen
  • Vælge repræsentanter til KAB's bestyrelse

Alle boligafdelinger har medlemmer

Repræsentantskabet består af beboere fra alle SAB boligafdelinger. Hver afdeling har ét medlem og yderligere ét medlem per påbegyndte 100 boliger. I praksis har alle afdelinger mindst to medlemmer, og jo større en afdeling er, jo flere medlemmer har den.