SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

Om organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af SAB og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger. 

Bestyrelsen tager blandt andet overordnede beslutninger om:

  • Drift og udvikling 
  • Vedligeholdelse og moderniseringer
  • Køb og salg af ejendommme
  • Nybyggerier
  • Udlejning og husleje

Organisationsbestyrelsen er beboervalgte

SAB's repræsentantskab vælger otte repræsentanter til organisationsbestyrelsen. Derudover er der en medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen og to medlemmer med særlig viden om sektoren.

Se medlemmerne af SAB organisationsbestyrelse
Læs om SAB repræsentantskab

Referater fra organisationsbestyrelsens møder

SAB's organisationsbestyrelse holder møde ca. 6 gange om året, og her drøftes aktueller sager og SAB's udvikling.

>Se referaterne her