Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Om organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af SAB og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger. 

Bestyrelsen tager blandt andet overordnede beslutninger om:

  • Drift og udvikling 
  • Vedligeholdelse og moderniseringer
  • Køb og salg af ejendommme
  • Nybyggerier
  • Udlejning og husleje

Organisationsbestyrelsen er beboervalgte

SAB's repræsentantskab vælger otte repræsentanter til organisationsbestyrelsen. Derudover er der en medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen og to medlemmer med særlig viden om sektoren.

Se medlemmerne af SAB organisationsbestyrelse
Læs om SAB repræsentantskab

Referater fra organisationsbestyrelsens møder

SAB's organisationsbestyrelse holder møde ca. 6 gange om året, og her drøftes aktueller sager og SAB's udvikling.

>Se referaterne her