Med til at sætte dagsordenen

"Jeg er i afdelingsbestyrelsen for at vide mere om, hvordan det hele hænger sammen og for at få indflydelse. Min kæphest er affaldssortering. Vi skal mere, og det skal være nemt," siger Pernille Høholt, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg.

>Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen

Om afdelingsbestyrelser

En afdelingsbestyrelses fornemste opgave er at gribe og arbejde videre med de idéer og ønsker, som et medlem byder ind med, eller som andre beboere giver udtryk for. Bestyrelsen tager også stilling til spørgsmål om den daglige drift af afdelingen og sørger for, at der bliver taget initiativ til fx sommerfest og andre sociale arrangementer og aktiviteter. Det er en bred vifte af emner, der tages op, og ofte vil der være udvalg under afdelingsbestyrelsen, som arbejder videre med nogle af emnerne.
 

Afdelingsbestyrelsen repræsenterer alle beboere

Vil afdelingsbestyrelsen gå videre med en idé eller et ønske, afklarer bestyrelsen, hvad der skal til for at gennemføre idéen. Ofte skal den udvikles yderligere. Bestyrelsen skal også finde ud af, hvad det koster at gennemføre projektet, og hvordan det skal finansieres. Det kan være alt fra den mindste idé til store og komplekse helhedsplaner for renoveringer. Administrationen i KAB hjælper efter behov. 

Når bestyrelsen har overblik og viden om et projekt, bliver projektidéen sat på som et forslag til afstemning på et afdelingsmøde. Så kan alle være med til at bestemme, om det skal blive til noget. Jo bedre forberedt et forslag er, jo nemmere er det for resten af beboerne at tage stilling til et projekt.

Nogle forslag kan hurtigt komme til afstemning på et afdelingsmøde. Det er forslag, der ikke koster penge at realisere. 
 

Beboere kan stille op til afdelingsbestyrelsen

Medlemmerne til en afdelingsbestyrelse vælges på afdelingsmødet. Det enkelte medlem vælges for to år ad gangen, og cirka halvdelen af medlemmerne er hvert år på valg. Man skal ikke kunne noget bestemt for at sidde i bestyrelsen. Du kan som alle andre beboere i afdelingen stille op. 

En afdelingsbestyrelse mødes typisk hver eller hveranden måned.

Find din boligafdeling og få information om næste afdelingsmøde


Når en afdeling ikke har en afdelingsbestyrelse

Alle boligafdelinger har ret til en afdelingsbestyrelse, men engang imellem har en afdeling ikke nogen bestyrelse. Der er ingen, der melder sig på banen og ønsker at stille op som medlemmer. Så varetager organisationsbestyrelsen opgaverne. 
 

Mere information

Læs mere om dine muligheder for medbestemmelse i din boligafdeling på KAB's hjemmeside