Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Møder

Organisationsbestyrelsesmøder    
23. april 2024 
7. juni 2024 
17. september 2024 
18. november 2024 
9. januar 2025 

Dagsorden 23-04-2024

Se referater fra afholdte organisationsbestyrelsesmøder

Repræsentantskabsmøder
24. januar 2024
23. januar 2025   

Se referater fra afholdte repræsentantskabsmøder

Organisationsbestyrelsesseminar
8. marts og 9. marts 2024 

Seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
7. og 8. september 2024

Temadag for organisationsbestyrelsen 
31. oktober 2024