SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

Møder

Organisationsbestyrelsesmøder  
20. november 2023  Se dagsorden
11. januar 2024 

Se referater fra afholdte organisationsbestyrelsesmøder

Repræsentantskabsmøder
25. januar 2024
30. august 2024, ekstraordinært   

Se referater fra afholdte repræsentantskabsmøder

Organisationsbestyrelsesseminar
2024 - dato ikke fastsat

Seminar for afdelingsbestyrelsesmedlemmer 
16. og 17. september 2023

Temadag for organisationsbestyrelsen 
26. oktober 2023