Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Idéer til aktiviteter i din afdeling

I en afdelingsbestyrelse kan I være optaget af aktuelle emner, der rører sig - for netop din afdeling, i KAB-fællesskabet, i medierne eller i samfundet generelt. Se her, om du kan finde inspiration til, hvordan I i din bestyrelse kan arbejde videre med udvalgte emner i afdelingen. 

Affald
Sådan kan I hjælpe beboerne med at sortere og genbruge mere