SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

 

Afsluttende konference 10. november

Lørdag den 10. november 2018 afholdes den 3. og sidste konference, der skal føre SAB frem mod fremtidens målsætninger. Konferencen har til formål at sammenfatte de mange input, der er kommet fra de 4 områdemøder og de to tidligere konferencer for hhv. afdelingsbestyrelser og medarbejdere. Konferencen afholdes på Arbejdermuseet og afsluttes med en festmiddag, der skal markere afslutningen på det store arbejde alle dele aforganisationen har lagt for dagen det sidste halve år. 

Program for dagen

10.00 – Velkomst ved formand for SAB John B. Sørensen og introduktion til dagen og hinanden
10.20 – Formatet for fremtidens målsætninger for SAB                          
10.40 – Processen indtil nu og introduktion til dagens arbejde, hvor målene skal færdiggøres ved at alle får mulighed for at bidrage til formuleringerne.
11.00 – Første runde hvor der arbejdes med målene. Alle deltagere kan placere sig ved det mål, de helst vil arbejde med – og kan skifte undervejs, hvis de ønsker det
11.50 – Overvejelser om nogle mål med fordel kan lægges/slås sammen.
12.00 – Frokostpause
12.55 – Opsamling på, om der er idéer til sammenlægning af nogle mål
13.10 – Anden runde hvor der arbejdes med formulering af målene
14.00 - Pause
14.20 – Tredje runde hvor der arbejdes med formulering af målene
15.15 – Pause
15.30 – Beslutning om nogen mål skal lægges sammen til ét
15.45 – Vi slår søm i målformuleringerne – via dialog og/eller afstemning
17.00 – Afslutning på dagens hårde arbejde 

Se Invitationen her

Tilmeld dig her

 

Fremtidens mål for SAB

 

Hvilke pejlemærker skal SAB sigte efter i fremtiden og hvordan når vi målene?

Det er de altoverskyggende spørgsmål, som afdelingsbestyrelser, medarbejdere og beboere kan være med til at give svarerne på.

Forventningen er, at de endelige mål  vil være klar til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i januar 2019. Her på siden kan du løbende holde dig opdateret om hvor vi er i arbejdet, få indblik i relevant materiale samt få overblik over hvordan du kan deltage

”Målet er,  at vi får skabt en god dialog i hele organisationen, og at vi derigennem får skabt et fælles fodslag, der giver et godt afsæt for SABs fremtidige udvikling” 

(Jeanette Staudorf, medlem af SAB´s organisationsbestyrelse)

 

 

Styregruppe

 

Styregruppe: til at lede arbejdet har organisationsbestyrelsen besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 1 medarbejderrepræsentant og 2 medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Styregruppen samler op på de input, der kommer.

Medlemmer: John B. Sørensen, Mogens Hansen, Jeanette Staudorf, John Steen Johansen, Gertie Elleby, Ole Danemann, Lisa Teruel, René Petersen og Karina Blicher .

 

 

 

Aktivitetsoversigt

 

En samlet Organisationsbestyrelsen udtrykte på sit møde den 17. september 2018 stor tiltro til den igangværende proces omkring SAB’s nye målsætningsprogram. Der var samtidig stor glæde over det store lokale engagement i projektet. Næste skridt er de 4 områdemøder, som afholdes frem til sidste halvdel af oktober. 

 

Områdebasserede møder for afdelingsbestyrelser:

                   Område 1. Vanløse – 25. september kl. 19-21

                    Sted: Beboerlokalet i Jyllandshuse

                    Styregrupperepræsentant: John Steen

                    OB repræsentant: John B. Sørensen

 

                   Område 2. Husum - 26. september kl. 17.30-19.30

                    Sted: Beboerlokalet i Humlevænget

                    Styregrupperepræsentant: Gertie Elleby

                    OB repræsentant: Bjørn Olsen

 

  

                    Område 4. Amager – 9. oktober kl. 19-21

                    Sted: Beboerlokalet i Livornoparken

                    Styregrupperepræsentant: Rene Petersen

                    OB repræsentant: Frank Sass

 

                    Område 6. Valby og Herlev 22. oktober kl. 19-21

                    Sted: Beboerlokalet på Valbyholm

                    Styregrupperepræsentant: Karina Blicher

                    OB repræsentant: Bjarne Krohn

 

 

 

Arbejdet i billeder