SAB skal gå foran

"SAB er en stor boligorganisation og skal i kraft af sin størrelse være førende på bæredygtighed - økonomisk, miljømæssigt og socialt," siger Frank Sass, næstformand i SAB

>Læs om organisationsbestyrelsen

Bliv kontaktperson til Københavns Kommune

Som kontaktperson formidler du information til Københavns Kommune om beboere i din boligafdeling, der har brug for særlig hjælp, fx ved psykisk sygdom, misbrug eller vanrøgt af børn. Du er selv beboer og fx medlem af afdelingsbestyrelsen i din boligafdeling. Boligafdelingen skal udpege dig som kontaktperson. 
 

Sådan foregår kontakten

Du får en kontaktperson på det lokale socialcenter, en boligrådgiver, som du kan ringe eller skrive til. Din opgave er at formidle jeres oplevelser med en beboer eller familie i boligafdelingen videre til boligrådgiveren. Dine informationer skal sikre, at kommunen så hurtigt som muligt kan forholde sig til, hvordan vedkommende kan hjælpes. Sådan kan du sikre udsatte beboere støtte og samtidig bidrage til den almene trivsel i din boligafdeling.

Find direkte numre til Københavns Kommunes boligrådgivere
 

Tilbud til kontaktpersoner

Som kontaktperson kan du deltage i samarbejdsmøder, som BL - Danmarks Almene Boliger inviterer til. Møderne tilbyder faglige input og sætter fokus på, hvordan samarbejdet mellem lokale kontaktpersoner og boligrådgivere på socialcentrene kan udvikles. Du kan få information om aktuelle møder hos sekretær Pia Boeskov på e-mail pb@bl.dk. 
 

Om kontaktpersoner

Københavns Kommune og BL - Danmarks Almene Boliger har taget initiativ til ordningen med kontaktpersoner. Ordningen skal sikre at beboere med problemer får så hurtig hjælp som mulig og dermed gøre en positiv forskel for den almene trivsel i boligafdelingerne. 

Læs mere om kontaktpersonordningen