Du kan også bestemme med

"Beboerdemokrati giver indflydelse på egen bolig og boligområde, men det er ikke bare at bestemme. Det er i høj grad også, at man tager ansvar, kigger på konsekvensen af det, man beslutter," siger Kjeld Poulsen, organisationsbestyrelsen 1992-2017.

>Kig historier i beboermagasinet SAB-bladet

Bliv beboervalgt

Synes du, at din afdeling trænger til en ny legeplads? Skal der være flere fælles arrangementer, hvor I kan mødes? Interesserer du dig for afdelingens økonomi, og hvordan I bruger jeres penge?

Så skal du først og fremmest møde op til afdelingsmøderne, hvor alle de vigtige beslutninger om afdelingen bliver taget. På møderne kan du være med til at godkende regnskab og budget for afdelingen, tage stilling til indkomne forslag, selv stille forslag mm. Forslag kan handle om vedligeholdelse, serviceniveau, dine muligheder for at lave om i din bolig, også kaldet råderet, eller fx en ny legeplads.
 

Engagér dig i afdelingsbestyrelsen 

Måske kan det også være noget for dig at engagere dig i afdelingsbestyrelsen, hvor du kan arbejde med spændende aktiviteter, afgørende beslutninger om økonomi og prioriteringer og udvikle nye idéer. Er det et bestemt projekt, der har din interesse, kan du eventuelt gå ind i udvalgsarbejde om netop dette. 

Læs om afdelingsbestyrelser
Find din boligafdeling og se, hvem der er i afdelingsbestyrelsen
 

Flere muligheder for engagement

Er du allerede i afdelingsbestyrelsen og er så optaget af arbejdet, at du får mod på mere, kan du repræsentere din afdeling i repræsentantskabet og eventuelt stille op til organisationsbestyrelsen.

Læs om repræsentantskabet
Læs om organisationsbestyrelsen

Vil du gerne arbejde med trivslen i din boligafdeling og oplever du, at der er beboere, der ikke har det godt. Så kan du blive kontaktperson til Københavns Kommune.

Læs om kontaktpersonordningen

Beboerdemokrati giver medbestemmelse

De overordnede rammer for beboerdemokrati i almene boligorganisationer er fastlagt i lovgivningen. Lovgivningen er blevet til over en årrække og går ikke så langt tilbage, som man kunne tro. Først i 1997 blev det bestemt, at der skulle være beboerflertal i boligorganisationens bestyrelse. SAB var imidlertid langt foran. Allerede i 1982 var der flere beboere i organisationsbestyrelsen end kommunalt udpegede medlemmer.