Endnu flere kan være med

"Som aktiv dér hvor du bor, kan du få indflydelse og gøre en forskel. Du er med til at bestemme, hvordan afdelingen og området skal være," siger Said Hussein, formand for SAB Utterslevhuse.

>Se, hvordan du kan være med

Vedligeholdelse af boligen

Du kan bo med to forskellige ordninger for vedligehold af boligen, enten A- eller B-ordning. 

A-ordning

Alle i SAB's plejeboliger bor med A-ordning.

Boligen er istandsat, når du flytter ind, og den løbende vedligeholdelse sker for egen regning.

Når du fraflytter boligen, skal den efterlades istandsat. Er gulvet slidt igennem, eller er det nødvendigt at udbedre anden misligeholdelse, sker også dette for egen regning. 

B-ordning 

Alle i SAB's familie-, ældre- og ungdomsboliger bor med B-ordning.

Boligen er ikke istandsat, når du flytter ind, men eventuel misligeholdelse er udbedret.

Til boligen hører en vedligeholdelseskonto, som du kan bruge til den løbende istandsættelse. Du kan bruge kontoen, når du fx skal hvidte loftet, tapetsere eller male væggene og have slebet gulvene let. På forhånd skal du give ejendomskontoret besked og have tilladelse til at få arbejdet gjort. Det gælder også, hvis du ønsker at udføre opgaven selv og skal have materialerne betalt.

Skal du flytte og opsiger din bolig, lukker kontoen. Fra den dag sker eventuel istandsættelse for egen regning.  

Når du fraflytter boligen, er der ikke krav om, at du skal efterlade den istandsat, men du skal for egen regning betale udbedring af eventuel misligeholdelse. 

Akutte problemer

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling, hvem du skal ringe til, når der opstår et akut problem uden for ejendomskontorets åbningstid, fx et sprunget vandrør.

Find akutnummer for din boligafdeling

Mere om vedligeholdelse

Det fremgår af din lejekontrakt, hvilken vedligeholdelsesordning du bor med. 

Se også din boligafdelings vedligeholdelsesreglement