Endnu flere kan være med

"Som aktiv dér hvor du bor, kan du få indflydelse og gøre en forskel. Du er med til at bestemme, hvordan afdelingen og området skal være," siger Said Hussein, formand for SAB Utterslevhuse.

>Se, hvordan du kan være med

Intern flytning

Når du bor i en familie- eller ældrebolig, skal du have boet i SAB i to år, førend du kan flytte til en anden bolig i SAB eller KAB-fællesskabet. Bor du i en ungdomsbolig, skal du kun have boet i SAB i et år, førend du kan flytte internt. 

Du kommer på den interne venteliste til en bolig i SAB eller andre steder i KAB-fællesskabet ved at kontakte udlejningen i KAB på telefon 33 63 10 00. Vær opmærksom på, at du skal oplyse, hvor stor boligen max må være, og hvad max husleje er. Når du er aktiv på listen, får du kun tilbud, der falder inden for de max grænser, du har angivet.
Se også information til boligsøgende på KAB's hjemmeside

Du kan blive skrevet op med det samme, og din anciennitet gælder fra den dag, du bliver skrevet op. Derfor kan det godt betale sig at blive skrevet op, så snart du har en idé om, at du gerne vil flytte internt. Du kan først blive aktiv på listen, når du har boet i din bolig i to år - eller et år i ungdomsbolig, og du skal selv melde dig aktiv på listen.

Hvis du er fyldt 70 år eller er handicappet, kan du få fortrinsret til en anden bolig i din afdeling, når indretning og adgangsforhold er bedre for dig end i din nuværende bolig, fx en stuelejlighed. Kontakt udlejningen i KAB på telefon 33 63 10 00 og få mere information. 

Går I fra hinanden og har I et eller flere hjemmeboende børn under 18 år. Så har den af jer, der fraflytter fortrinsret til en anden bolig via den interne venteliste. Fortrinsretten gælder til en af SAB's boliger i nærområdet. 

Nej, i stedet skal du benytte portalen bytbolig.dk, der er en bytteplatform fra BL - Danmarks Almene Boliger. Du kan bytte din bolig til en anden almen bolig efter to år i din bolig. 
Gå til portalen bytbolig.dk

Når en bolig i SAB er ledig tilbydes den som udgangspunkt til opnoterede i denne rækkefølge:
1) Beboer i afdelingen
2) Beboer i SAB
3) Beboer i KAB
4) Ekstern venteliste

Det er ikke en fejl, hvis du en dag oplever, at du er nummer to på den interne venteliste til en bolig i din afdeling, men ugen efter er nummer syv. Boligerne lejes ud efter anciennitet på ventelisten, så når en person efter mange år som passiv på listen fx melder sig aktiv, kommer han eller hun måske helt op øverst på listen, Derudover har kommunen anvisningsret til en tredjedel af boligerne i SAB, og ca. hver niende bolig går til genhusning. I nogle boligafdelinger er der desuden fleksibel udlejning, hvor man kommer foran i køen, hvis man har fast arbejde i minimum 25 timer om ugen, er ung under uddannelse, er senior over 62 år, der flytter fra en anden bolig i kommunen eller netop er skilt eller gået fra mand eller kone.