Boliger for alle

"København skal ikke kun være en by for de velhavende. SAB bygger boliger for alle," siger John B. Sørensen, formand i SAB

>Læs historien bag SAB

Organisationen

SAB er en almen boligorganisation med i alt 8.840 boliger i 57 forskellige afdelinger i København og Herlev. SAB byder på familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Organisationen har også et mindre antal boliger til tidligere hjemløse. 

Boligorganisationen vedligeholder og moderniserer løbende de gamle boliger. Samtidig bygger SAB nye, billige boliger i Københavnsområdet, der er med til at opfylde behovet for boliger til alle mennesker.

SAB har beboerdemokrati. Det er beboervalgte, der tager de vigtige beslutninger på vegne af alle beboere og sætter kursen for boligorganisationen.

Årsberetning

Hvert år udarbejder SAB en årsberetning. Her fortælles om årets gang i SAB - og det er faktisk spændende læsning. Beretningen er sat farverigt op og giver i godt indblik i hvordan SAB arbejder.

>Se og hent årsberetningerne her

Vedtægter

Alle almene boligorganisationer er underlagt Lov om almene boliger hvilket fastlægger de overordnede rammer for organisationens drift. Men efter Loven er SAB's vedtægter det vigtigste dokument i forhold til SAB's drift. Her er det blandt andet bestemt hvor mange bestyrelsesmedlemmer der skal være, hvornår regnskabsåret løber (SAB har skævt regnskabsår i forhold til mange andre) og regner for afstemninger. 

>Hent SAB's vedtægter her

Årsregnskab

Hvert år udarbejdes et regnskab for hele SAB's organisation. SAB har skævt regnskabsår, dvs. året løber fra 1/8 til 31/7. Du kan finde de sidste 5 års regnskaber her.

>Se og hent regnskaberne her

Referater fra organisationsbestyrelsesmøder

Organisationsbestyrelsen varetager den overordnede ledelse af SAB og er økonomisk og juridisk ansvarlig for boligorganisationen og dens afdelinger. 

>Find referater fra SAB´s organisationsbestyrelsesmøder her