SAB sparer penge med bæredygtige initiativer

Regeringen, BL – Danmarks Almene Boliger og KL har sat et krav til den almene sektor om at spare i alt 1,5 mia. kr. på driftsomkostninger i perioden 2014-20. Det svarer til 8,2 %. Bæredygtige initiativer skal sikre, at SAB kommer i mål.

Nogle af SAB's 58 boligafdelinger har allerede gennemført langsigtede forandringer i den daglige drift og kan se besparelserne slå igennem. Ofte oplever beboerne forandringerne som konkrete forbedringer.

Nye affaldsløsninger er billigere og indrettet til sortering

Skakte til affald er fortid i SAB Dybbølhus i København SV. De er lukket, og afdelingen har i stedet fået en ny nedgravet affaldsløsning. Nu kan afdelingen opfylde kravene fra Københavns Kommune til affaldssortering, og samtidig sparer afdelingen penge. Medarbejderne bruger færre timer til at håndtere og sortere affaldet, og de nye beholdere kan rumme mere og skal derfor afhentes sjældnere. Afdelingen sparer godt 65.000 kr. pr. år.

”Tidligere skulle vores gårdmænd både have vores affald op fra kældrene, hvor skaktene endte, og de skulle sortere det. Nu gør vi det selv, og det fungerer faktisk godt. Vi erfarede, at det er vigtigt at hjælpe folk lidt på vej, fx tilbød vi at tage affaldet med ned fra syge beboere, og vi sikrede, at informationen kom ud til alle, også dem der ikke er gode til dansk,” siger Erling Knudsen, formand for SAB Dybbølhus.

Der bliver brugt mindre vand, når hver husstand betaler for sit forbrug

SAB Glumsøparken og SAB Falsterbo i Husum er blandt de afdelinger, der allerede har fået opsat vandmålere i alle boliger. Det har sparet Glumsøparken for en lille mio. kr. pr. år og Falsterbo knap 350.000 kr. pr. år.

Individuelle vandmålere gør det muligt for hver enkelt husstand at spare på vandet. Hver beboer får indblik i sit eget vandforbrug. Det viser sig, at det samlede vandforbrug kan falde med op til 15 %, når det måles individuelt.

Læs mere ...


SAB Falsterbo består af 162 lejligheder  

Led-belysning giver et bedre lys

SAB Langelandshus i Husum har udskiftet belysningen på fællesarealerne til led-belysning. Det er en lille afdeling med kun 76 lejemål, og alligevel har afdelingen allerede i 2018 reduceret udgifterne til el med 26 % fra 95.000 kr. til 70.000 kr. Beboerne glæder sig over et bedre, mere klart lys i afdelingen.

Miljørigtige maskiner i vaskerierne indbyder til brug

SAB Jyllandshuse, SAB Himmerlandshuse og SAB Lønstruphuse i Vanløse kan glæde sig til nye maskiner i vaskerierne hen ad sommer. De tre afdelinger har slået sig sammen om at få en fælles løsning og kommer til at spare penge på både forbrug og serviceaftale.

Beboerne kan glæde sig til de flotte nye vaskemaskiner, der bliver større, vasker hurtigere og kan veje tøjet og nøjes med at bruge vand derefter. De nye gastørretumblere forbruger mindre energi og tørrer tøjet hurtigere. Selve prisen for en vask kan reguleres efter, hvor meget man skal vaske hvordan.

GAB, 18-02-2019