Årets SAB-seminar

Årets SAB-seminar begyndte traditionen tro med en bustur. I år gik turen til Tåstrup og boligafdelingen, Tåstrupgård.

Afdelingen er særligt kendt for at vinde KAB´s pris for bæredygtighed anno 2015. Det er ikke overraskende, når man ser, hvordan Tåstrupgård har opsat solceller til en værdi af 12 millioner kroner, som producerer 700.000 kwH årligt og et forventet årligt overskud på op mod 500.000 kr.

Derudover har man i Tåstrupgård fået skabt bevidsthed blandt beboerne om at penge anvendt til energibesparende tiltag ikke er udgifter men investeringer i lavere forbrugsudgifter.

Tåstrupgårds udskiftning af lyspærer til LED-belysning har desuden ført til forventede besparelser på op mod 400.000 årligt på afdelingens strømforbrug.

De engagerede beboerdemokrater og driftsfolk kunne med stolthed fortælle seminarets deltagere om, hvordan afdelingens mange initiativer i bæredygtighed på sigt vil være huslejeneutral og samtidig skabe overskud til afdelingen.

Efter besøget i Tåstrupgård gik turen i år til Tune Kursuscenter, hvor seminarets hovedpunkter var affaldsløsninger, fornyelse af repræsentantskabsmøderne og mobilisering af nye ildsjæle i beboerdemokratiet.

Foredragsholder, Tommy Krabbe bød på en humoristisk opsang til, hvordan vi sørger for ikke ’at brænde ud’, men hvordan vi i stedet tænder det indre bål i vores beboere.

SAB´s seminar blev dermed det, som det skal være:
En weekend for alle SAB´s beboerdemokrater med inspiration til afdelingerne, erfaringsudveksling og samvær over god mad og hygge.

 

Besøg på Tåstrupgård

Besøg på Tåstrupgård, hvor afdelingen fortæller om successer

Vejret var ikke det bedste på starten af seminaret

Janne Carlsen, souschef viser rundt og fortæller om affaldssortering

Drenge i Tåstrupgård

 

 

Seminaret udfører gruppearbejde og fremlægger produkter

Tommy Krabbe taler om grader af engagement