SAB revitaliserer repræsentantskabsmøderne

Repræsentantskabet er SAB´s øverste myndighed.

For at sikre et større fremmøde og åbenhed vil SAB nu revitalisere repræsentantskabsmøderne.

SAB tager derfor følgende nye metoder i brug:

  • Informationen om repræsentantskabsmødet skal i højere grad foregå via SAB´s hjemmeside, hvor repræsentantskabsmødet får sin egen side

  • Informationsmateriale sendes ud sammen med den foreløbige dagsorden

  • Der vil blive reklameret på flere digitale platforme, herunder nyhedsbrev og Facebook

  • Det vil være muligt for kandidater at kunne præsentere sig selv på hjemmesiden og i en pamflet, der udsendes 14 dage før mødet

Mødet starter kl. 17 og afsluttes med middagsbuffet.