SAB beslutter udviklingsplan for Tingbjerg

Tingbjerg er på ghettolisten og siden den 1. december 2018 kategoriseret som en ’hård ghetto’. Derfor skal Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest den 1. juni 2019 modtage en udviklingsplan, der beskriver, hvordan antallet af almene familieboliger i Tingbjerg bliver bragt ned til 40 %.

SAB’s repræsentantskab har netop stemt ja til en udviklingsplan for Tingbjerg. Den tager udgangspunkt i de planer og visioner, som SAB, fsb og samarbejdspartnere allerede har arbejdet med i de sidste 5-6 år. Tingbjerg skal fortsat udvikles som en grøn, aktiv og åben boligby.

SAB holder fast i at udvikle Tingbjerg

”Jeg er stolt af, at SAB’s repræsentantskab har stemt ja til en udviklingsplan, hvor vi holder fast i at udvikle Tingbjerg. Vi skaber en varieret boligmasse, der kan sikre en mangfoldighed af beboere. Vi bevarer antallet af almene boliger i området, og vi frasælger ikke. Med beslutningen bestemmer vi selv, hvordan vi når regeringens krav om 40 % almene boliger. Bedre kan vi ikke gøre den inden for de rammer, lovgiver har sat,” siger John Bøgelund Sørensen, formand for SAB.

Se planerne for Tingbjerg

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi 2015
Tingbjerg byudviklingsplan 2018-2025 

GAB, 03-05-2019, visualisering: Innovater

Nybyggerierne på Bygården er arkitektonisk tilpasset det eksisterende og karakteristiske byggeri af Steen Eiler Rasmussen