SAB anker beboersag til Landsretten

En beboer i SAB Jydeholmen har lagt sag an mod SAB for at kunne udvide husstanden i sin bolig. Retten på Frederiksberg har netop afsagt dom i sagen og givet beboeren medhold. SAB værner om ventelisteprincippet og anker derfor sagen til Landsretten.

”SAB ser sig nødsaget til at anke sagen mod en af sine egne beboere til Landsretten for at værne om praksis for udlejning, hvor boligerne tildeles via ventelisterne. Reglerne for udlejning er præcise, for at de kan håndteres i praksis, og vi kan behandle alle lejere ens. Udlejningsprincipperne bliver efter SAB’s mening udfordret af den aktuelle dom, der udvider forståelsen af en husstand,” udtaler John B. Sørensen, formand for SAB.

Beboeren i SAB Jydeholmen er ifølge den netop afsagte dom berettiget til at lade sin svigersøn flytte ind. Husstanden i rækkehuset i SAB Jydeholmen består herefter af beboeren, dennes datter, svigersøn og tre børnebørn. SAB’s holdning er, at de til sammen er to husstande. 

Læs om, hvordan boligerne fordeles via ventelisterne

KAB fører sagen på vegne af SAB

En ekstern advokat fører sagen for administrationsselskabet KAB på vegne af SAB. Retssagen er endnu ikke berammet. 
 

GAB, 28/6-17