S viser politisk initiativ til billigere boliger

 

Socialdemokratiet fremlagde den 27. oktober 2017 deres udspil til, hvordan den almene boligsektor fremover skal kunne levere billigere boliger og være med til at skabe byer for alle - et 10-punkts boligudspil, der skal skaffe flere og billigere boliger i hele landet.

Københavns overborgmester, Frank Jensen har i kølvandet på udspillet meldt ud, at ”det her forslag kommer til at betyde rigtig meget for, hvordan prislejet bliver for det at bo alment i København”.

Punktplanen for at gøre almene boliger billigere består af;

1) Billigere lån til almene boliger

2) Det skal være billigere for kommunerne at bygge små boliger med fleksibel kommunal medfinansiering

3) Lavere grundskyld for almene boliger gennem retvisende ejendomsvurderinger

4) Ny boligaftale der skal afhjælpe renoveringsefterslæb

5) Flere boliger i eksisterende boligafdelinger

6) Almene boligselskaber skal have bedre mulighed for at overtage private udlejningsejendomme ved salg

7) Private bygherrer skal lettere kunne bygge almene boliger

8) Færre politiske krav til nybyggeri af almene boliger

9) Øget brug af modulbyggeri skal sikre billigere boliger

10) Bedre mulighed for at sikre bopælspligt ved nyopførte boliger

 

SAB hilser handling for billigere boliger velkomment!

Formanden for SAB, John B. Sørensen, hilser 10-punktsplanen velkommen, men mener samtidigt, at der er et klart potentiale for en endnu skarpere indsats:

”Ja, hvis vi skal have et København for alle – en by som ikke er en rigmandsghetto – hvor almene boliger danner rammen om hjem for alle typer mennesker – så skal vi se handling fra politikerne – og handlingen skal bestå i, at vi kan bygge billigere boliger”.

 

SAB´s bud på en stærkere politisk handlingsplan

SAB mener, at det almene byggeri er stærkt udfordret især i København, hvor grundpriser, kommunale krav og byggeomkostninger er skyhøje og fordyrer byggeri af nye boliger.

”Der er ikke nogle punkter i Socialdemokratiets 10-punktsplan, som vi kan være uenige i, dog mangler der vigtige indsatser, hvis vi for alvor skal sikre billige boliger, for nogle forhold spænder i dag ben for nogle af punkterne i planen”, siger John B. Sørensen.

Fortætning – som vil sige flere boliger i eksisterende boligområder – er et stærkt værktøj til at nedbringe huslejen. Men som det er i dag, skal SAB og andre boligorganisationer betale kommunen for at bygge flere boliger på de grunde, som organisationerne selv ejer – en såkaldt grundtillægskøbesum. Væk med den.

En anden mulighed er at kommunen sælger sine grunde under markedsprisen for at fremme bygningen af flere almene boliger og en sidste er at kommunen stiller færre specifikke krav til den enkelte bolig. Lad os nu få konkrete løsninger på bordet, så vi kan tilbyde alle borgere en ordentlig bolig, afslutter John B. Sørensen.