Robotter på græs giver mere beboerservice

Find også denne nyhed som inspirationscase i >> SAB´s inspirationsbank <<

 

Robotter frigør tid til beboerservice

To boligafdelinger i Brønshøj-Husum er gået sammen om at købe græsrobotter. Det har frigjort tid til at servicemedarbejderne nu selv klarer flere af de mindre, håndværksmæssige opgaver i boligerne   

De er på størrelse med en støvsuger og nærmest lydløse. 13 røde græsrobotter er flyttet ind i Husum Vænge og Falsterbo i Brønshøj-Husum, hvor de siden 1. juni har overtaget opgaven med at slå græs.

Det fungerer godt, er meldingen fra ejendomskontoret, hvor driftsleder Søren Adler Hansen nu kan disponere en del af medarbejdernes tid til andre opgaver:

”Robotterne har frigjort tid til, at vi selv kan klare flere beboerserviceopgaver fx skift af toiletter og håndvaske. Før tilkaldte vi håndværkere til den type opgaver,” siger han.

 

Opsyn på mobilen

Robotterne er ganske vist selvkørende, men de kan ikke efterlades helt uden opsyn. To servicemedarbejdere har ansvaret for græsrobotterne, og modtager en melding på deres telefoner, når en robot har brug for hjælp.

”I begyndelsen fik vi en del alarmer, men det var vi forberedt på, fordi der er en vis indkøringsperiode. Det kunne fx være et hul i plænen, som var for dybt til robotten, så det skulle vi lige fylde op”, forklarer Karsten Eigil Nielsen, der har udviklet sig til kontorets robot-ekspert.

René Lund Heikendorf supplerer: ”Der var også i begyndelsen nogle skolebørn, som synes det var sjovt at trykke på stop knappen, men nu har nyheden lagt sig, og de får for det meste lov til at køre og passe sig selv.”

 

Robot-ruter

Græsrobotterne har hver deres område, som er afgrænset af sensorer, som er gravet ned i kanten af hvert område. De kører ikke i en for os mennesker logisk frem-og-tilbage rute, men i et kompliceret mønster, som lagres i deres hukommelse via gps. På den måde sørger de for at dække hele området uden synlige ’baner’ i græsset.

”Det ser ud som om, de er skidefulde, men der er system i deres ruter”, forklarer Karsten.

Kvaliteten af arbejdet er der ikke noget at udsætte på. Robotterne fjerner mos og pulveriserer nedfaldne blade (i et rimeligt omfang), som i øvrigt gøder plænerne.

 

Stille og blide

Nogle af beboerne har kigget forundret på de nye, røde medhjælpere. Jytte Hansen, beboer i Husum Vænge, siger: ”Hvordan skal det da gå, tænkte jeg i begyndelsen, men vi kan jo se, at det fungerer fint.”

Flere har kommenteret, at de er rart at være fri for larmen fra de gamle græsslåmaskiner. 

Skulle det ske, at en robot kører ind i en beboer, så mærkes det kun som et blidt puf, fordi robotten hurtigt bakker og omdirigerer sin rute.

”Det er betryggende i en ældreboligbebyggelse som Husum Vænge”, siger Bente, der er servicemedarbejder i bebyggelsen.

 

Billig i drift

Husum Vænge og Falsterbo har tjent investeringen i robotterne hjem på 2½ år. Robotternes holdbarhed er vurderet til ca. 8-10 år. Undervejs har de brug for serviceeftersyn, men det klarer leverandøren, når robotterne holder vinterpause.

Robotterne er forsynet med en alarm, som sætter i gang med et skingert hyl, hvis nogen skulle få den idé at fjerne maskinerne fra området.

”Det giver heller ikke rigtig mening at løbe med dem, eftersom de kun fungerer indenfor det område, de er kodet til at betjene”, forklarer driftslederen. 

Robotterne kører i hverdagene fra kl. 04-16 og finder selv hjem til deres opladerstation, når arbejdsdagen slutter.