Repræsentantskabsmøde den 25. januar 2018

Det har flere gange været drøftet, om det kunne være en ide at afholde SAB´s repræsentantskabsmøde på en lørdag i stedet for en torsdag aften som vanligt.

Organisationsbestyrelsen har derfor besluttet at spørge repræsentanterne, hvad de foretrækker.

Der er blevet sendt et spørgsmål ud til alle repræsentanterne pr. mail med to svarmuligheder:

 

Hvornår ønsker du repræsentantskabsmødet 2018 afholdt?

Lørdag kl. 13 (med efterfølgende middag)

Torsdag kl. 17-22 (med middag)

Der er indkommet 59 svar, der fordeler sig som følger:

Lørdag: 31 (53 %)

Torsdag: 28 (47 %)

 

Organisationsbestyrelsen besluttede den 18. september 2017, at man holder fast i torsdag den 25. januar 2018, når der ikke er

et større flertal. Datoen har været kendt og meldt ud på hjemmesiden i et stykke tid.