Mock-ups sparer ressourcer

I Bellahøj arbejder man med mock-ups af en renoveret bolig som forberedelse til helhedsplanen.

En Mock-up er en model af den færdige løsning.

 

En Mock-up laves i 1:1, altså i fuld størrelse. Ved at arbejde i den skala kan mange detaljer fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet.

”Følgegruppen ser meget gerne brug af mock-ups i forbindelse med helhedsplanen.

Vi er overbeviste om, at mock-ups kan spare ressourcer, fordi de giver indsigt, så vi undgår uforudsete problemer. Mock-ups giver simpelthen et klarere før og efter billede af lejlighedsindretningen, men vi har især fokus på ventilationsløsningen”, siger Ellen Højgaard Jensen, som er medlem af SAB`s organisationsbestyrelse og følgegruppen i Bellahøjs helhedsplan.

 

Mock-up’en laves for så tidligt som muligt at imødegå de udfordringer, som man erfaringsmæssigt støder på i en byggesag, derved undgås mange overraskelser i byggesagen.

 

Et meget præcist udbudsmateriale (detaljeringsgraden skærpes) vil sikre en korrekt pris, hvilket kommer bygherre til gode.

 

Disse fuldskalamodeller danner rammen for afprøvninger af fx indretning, flow og pladsforhold og er et effektivt supplement til tegninger og computermodeller i arbejdet med at sikre den nødvendige funktionalitet i første forsøg.

 

Organisationsbestyrelsen har besluttet at støtte opførelsen af en Mock-up i Bellahøj I & II helhedsplan med 2,9 mio. kr. fra dispositionsfonden.

Udgiften på ca. 2,9 mio. kr. vil kunne indfinansieres i projektet efter godkendelse fra kommunen og Landsbyggefonden.