Målsætningsprogram og driftsfælleskaber

Vi har konstateret at der er lidt tvivl om, hvor afdelingerne står mht. driftsfælleskaber, nu hvor der ikke er vedtaget et nyt målsætningsprogram.

 

Nogle afdelinger har tolket dét, at målsætningsprogrammet blev trukket tilbage, som ensbetydende med, at der også blev sat en stopper for driftssamarbejde, eller at driftsfællesskaber ligefrem skulle rulles tilbage.

 

Det har været SAB´s politik i de sidste mange år (Målsætningsprogram 2010-2013 og 2014-2017), at SAB arbejder med rationel drift og driftssamarbejde. Det er der selvfølgelig fortsat fokus på.  

 

Muligheden for og ønsket om at indgå i et samarbejde opstår ofte, når der er en ledig driftslederstilling. Afdelinger, der står i den situation er nødt til at drøfte, hvad der giver bedst mening for dem. Det sker i en tæt dialog mellem driften og afdelingernes bestyrelser.

 

Driftsleder eller serviceleder

Der har også hersket forvirring om forskellen på en driftsleder og en serviceleder. Stillingsbetegnelsen for den lokale leder afhænger af, hvor stort et ansvar lederen har. Det er fastlagt i Lokalaftalen for ejendomsfunktionærer under KAB.

 

KAB opererer med 5 funktionsbetegnelser for et ejendomskontor:

 

  • Serviceleder

  • Driftsleder

  • Ejendomsmester

  • Driftslederassistent

  • Servicemedarbejder

  

 

Serviceleder:

I afdelinger, hvor den øverst ansvarlige ejendomsfunktionær har en kompleks stilling og det formelle ledelsesansvar, har ejendomsfunktionæren stillingsbetegnelsen serviceleder. Det forudsættes endvidere, at tre eller flere af følgende kriterier opfyldes:

 

  • Ansvar for mere end 500 forvaltningsenheder

  • Personaleleder for mere end 5 medarbejdere (dvs. afholder MUS med medarbejderne)

  • Ansvarsområdet omfatter forskellige ejerformer eller kommunalt samarbejde (ejerforeninger, andelsforeninger, plejecentre o. lign.)

  • Der er indgået driftsfællesskaber

  • Ansvar for afdeling/område med boligsocial helhedsplan

 

Driftsleder:

Ved enmandsbetjente afdelinger og flermandsbetjente afdelinger i en driftschefmodel, hvor kriterierne for ledende ejendomsfunktionær ikke opfyldes, har den øverst ansvarlige ejendomsfunktionær stillingsbetegnelsen driftsleder. Driftslederen har i afdelingerne ansvar for pasning af varmeanlægget.